30 erven en tuinen in het buitengebied vogelvriendelijk!!!

Gemeente Hilvarenbeek daagt bewoners van het buitengebied uit

Gepubliceerd op: 18/06/2018

Temidden van alle zorgelijke geluiden over verlies van natuurwaarden wereldwijd, laat de gemeente Hilvarenbeek nu een positief geluid horen. Vanaf vandaag kunnen bewoners van het buitengebied van de gemeente Hilvarenbeek inschrijven op een project om erfvogels en kleine dieren in het buitengebied te helpen vanuit tuin of erf. Iedereen kan meedoen, zowel agrariers als burgers. Leesberg Landschapsadviezen mag de erfscans voor haar rekening nemen.

 

Bakens van biodiversiteit

Erven en tuinen in het buitengebied zijn belangrijke bakens van biodiversiteit. Met een beetje hulp kunt u onderdak bieden aan tal van kleine dieren die net zo gehecht zijn aan het buitenleven als u…

 

Hoe ziet dat er dan uit?

Denk maar aan een gastvrije stalmuur met een mussenhotel, dat betekent in het voorjaar kwetterende musjes op het erf. De roep van een steenuiltje bij het vallen van de schemering…hop, daar landt zij op het dak van de schuur. Dankzij speciale steenuilkasten kan zij veilig haar nest bouwen, zonder angst voor de kauwen die altijd haar nestje willen kraken. Een steenuiltje in de buurt, dat scheelt muizen op het erf. Een nog fellere muizenjager is de torenvalk, die bidt zelfs voor het eten! ’s Nachts waakt de kerkuil, die de geslagen muizen beter in een nestkast kan bewaren dan op uw zolder.

Zwaluwen die al vroeg in de ochtend over het erf scheren, op muggenjacht voor hun hongerige kuikentjes. U kunt deze knappe nestenbouwers welkom heten met riante zwaluwenstartpakketten. Dat zijn simpele open kastjes, waar zwaluwen hun nestjes op kunnen bouwen. Bijkomend voordeel is dat deze bouwpakketjes ook een flink deel van de zwaluwpoepjes opvangen.

Nestkasten voor vleermuizen, een schuilplekje onder de hooimijt voor de patrijs, fruitbomen rond uw woning. Heggen en hagen, die wemelen van het leven, een kleurig bloemenweitje voor insecten…

zo ziet dat er dus uit!

 

ErvenPlus

Het is allemaal best simpel, maar niet meer zo vanzelfsprekend. Daarom komt de gemeente Hilvarenbeek nu met het project ERVENPLUS,  om zoveel mogelijk erven en tuinen in het buitengebied vogelvriendelijk te maken. Op uw verzoek krijgt u advies en materialen aan huis om erf of tuin vogelvriendelijk in te richten.

Hilvarenbeek doet dit niet alleen. Het project wordt financieel ondersteund door Provincie Noord Brabant en de postcodeloterij. Kennis en projectorganisatie worden verzorgd door Coordinatiepunt Landschapsbeheer. De uitvoering is in handen van Bureau Orbis en Leesberg Landschapsadviezen.

 

Doet u mee?

Woont u in het buitengebied en wilt u vogels welkom heten? Dan kunt u zich nu aanmelden voor ErvenPlus, met een email naar erfvogelsbrabant@gmail.com. Dan wordt er contact met u opgenomen door Bureau Leesberg Landschapsadviezen voor het inplannen van een afspraak voor een ‘erfscan’. Het erfbezoek vindt plaats in augustus.

 

Erfscan en Erfplan

Een deskundige van ons bureau komt uw tuin of erf bekijken om met u samen te kijken welke hulpmiddelen bij u mogelijk zijn. Aan de hand van deze erfscan wordt een ‘erfplan’ met inrichtingstekening voor u gemaakt. Dit plan wordt aan u voorgelegd. Bij akkoord zal in het najaar levering van de beschermende hulpmiddelen en het plantgoed plaatsvinden. Voor nestkasten  kan specifieke kennis nodig zijn. Dan wordt de hulp van de lokale natuurwerkgroep ingeroepen.

 

Vitaler buitengebied

Door bij te dragen aan het project ErvenPlus zorgt de gemeente samen met u voor een mooier en leefbaarder platteland.

 

Ook mogelijkheden buiten ’t erf?

Het doel van ErvenPlus is om in Brabant zoveel mogelijk erven en tuinen ‘biodiverser’ in te richten ( meer info  ) Maar er kan ook gekeken worden of buiten het erf mogelijkheden liggen voor natuur- of landschapsbeheer. Hiervoor kunnen we andere regelingen aanspreken, zoals Stimuleringskader Groenblauwe Diensten (STIKA), Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) en de Subsidieregeling Natuur. Bij de erfscan kan dit allemaal toegelicht worden.

Nu al vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met Jochem Sloothaak, Coördinator Soortenbescherming bij het Coördinatiepunt Landschapsbeheer, via email: erfvogelsbrabant@gmail.com of tijdens kantooruren op tel.: 0411-622775.