De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij draagt bij aan de kwaliteit van de omgeving

Melkveehouders worden beloond op basis van duurzaamheidsindicatoren

Het verdienmodel van melkveehouders in Nederland staat al jaren onder druk. Het stuurt aan op maximalisatie van de melkproductie. De prijs die de boer ontvangt per liter laat hem weinig keuze. Dat is niet goed voor het landschap en voor […]

Lees meer...

Lancering ‘Leve de Kleine Beerze!’ 27 september

Boekpresentatie op drie plekken in het beekdal van de Kleine Beerze

‘Leve de kleine Beerze!’ wordt zondag 27 september afgerond met de presentatie van het boek dat aan het project gewijd is. Het is een knots van een boek geworden, dat alleen tot stand kon komen dankzij de intensieve medewerking van […]

Lees meer...

Inspiratiegids Groene Regelingen

overzicht subsidieregelingen voor natuur en landschap in het landlijk gebied

Met de realisatie van de nieuwe STILA-regeling is het tijd voor overzicht over alle groene beschikbare regelingen in Brabant. Met deze regelingen kunnen particulieren op eigen grond bijdragen aan het herstel van natuur en landschap in het buitengebied. Handige links […]

Lees meer...

Trekkers van gebiedsontwikkeling rond de Kleine Beerze verenigd in KB5

Vijf gebiedskrachtenop weg naar de toekomst van het beekdal

Alle gebiedspartijen* rondom de herinrichting van het beekdal van de Kleine Beerze werken al sinds 2013 samen in het gebiedsproces ‘De Levende Beerze’. Deze samenwerking heeft een meerwaarde voor het project betekend, die als model kan dienen voor integrale aanpak […]

Lees meer...

Provincieakkoorden onder de loep van ‘Nature Today’

*Afb.:natuurbeheer kan een onderdeel zijn van de boerenpraktijk. * Vogelbescherming Nederland heeft ism WKPA alle beschikbare Provincieakkoorden bestudeerd en besluit dat het gedachtegoed van Natuurherstel en Verbetering van Biodiversiteit bij alle provincies herkenbaar is. Men zet in op Kringlooplandbouw, maar […]

Lees meer...