Gastvrij in het Landschap van de Beerze

Deze winter: Vierdelige cursus streekpromotie voor recreatieondernemers

Deze winter starten Monique Leesberg en Ria Bernards een vierdelige cursus voor recreatieondernemers die verbinding zoeken met lokale kwaliteiten: ‘Gastvrij in het Landschap van de Beerze’. De focus ligt op het land van De Groote en De Kleine Beerze.

Recreanten bezoeken ons gebied voor rust, kwaliteit en verdieping. Wat zijn de unique selling points van ons beekdal? Wat kunnen die betekenen voor jouw bedrijf en hoe leg je verbinding met andere ondernemers in het gebied? Kunnen arrangementen aantrekkelijk zijn voor meerdaagse recreatie?

De cursus wordt mogelijk gemaakt met ondersteuning van Gebiedsteam Levende Beerze en begeleid door IVN

Er zijn 15 plaatsen beschikbaar. Pak je kans om mee te doen! Stuur voor meer info een e-mail naar levedekleinebeerze@gmail.com. Meer info volgt.

   

Streekteam in wording

De eerste stappen op weg naar het streekteam zijn gezet. In maart 2024 kwam de KB5-denktank weer bij elkaar om met elkaar vooruit te kijken naar het traject voor de vorming van het streekteam. Zie ook de Presentatie en het verslag van de laatste bijeenkomst.

De behoefte van de streek aan netwerk en ondersteuning voor vragen en initiatieven is duidelijk. Het is nog zoeken naar wat de opdracht precies moet zijn en op welke wijze het streekteam vorm moet krijgen. De dames bouwen met veel inzet verder. De denkkracht en de actieve support van de KB5 kan daarbij niet gemist worden!

Fundament

De komende tijd kijken we de fundamentele vraag ‘Wat wil het streekteam zijn?’ nog eens goed aan. Vanuit deze basisvraag gaan we op zoek naar een kernteam om de weg voor te bereiden naar een streekteam van en voor de bewoners en ondernemers in het gebied van De Beerze.

Wil je reageren? Dat kan altijd via het sturen van een e-mail naar levedekleinebeerze@gmail.com