Cursus Agrarisch Randenbeheer

Gepubliceerd op: 23/05/2017

In samenwerking met ANV Kempenland, Waterschap de Dommel, O+BN/VBNE, het Louis Bolk Instituut en Collectief Midden Brabant ontwikkelden wij een cursusprogramma om met grondeigenaren in te zoomen hoe ze om kunnen gaan met agrarisch randenbeheer.

De vraag naar meer kennis op het gebied van agrarisch randenbeheer kwam boven water met een enquete onder de leden van ANV Kempenland.

De cursus omvat 3 lessen. De eerste les, nog in de wintermaanden, werd verzorgd door Boki Luske van het instituur Louis Bolk. Zij gaf een presentatie over het nut en de praktische uitvoering van randenbeleid. Met 56 deelnemers mag van een warme belangstelling worden gesproken.

De tweede cursusdag viel op een dag met ’technisch weer’, waarop we de boeren niet kwalijk kunnen nemen dat hun hoofd zich meer met de akkers bezig hield, maar toch waren er weer 43 deelnemers. Op 3 veldlocaties werden zij door Sander Bernaerts (Naturim) en GeertJan Lueb (Neutkens) bijgepraat over technieken voor randenbeheer en de problematiek mbt. akker- en weidevogels, door Noud Janssen (weidevogelbescherming).

         

Sander kon het publiek wel boeien met onkruid                       Gert Jan liet verschillende zaadmengsels zien     

 

In de herberg wachtte de veldcoordinater, Nelis Klaasen,  met informatie over mogelijkheden voor subsidiering.

Alle 4 de locaties werden in een draaideurbeweging afgewerkt en bij het verlaten van de draaideur was men weer heel wat wijzer.

Er staat nog een derde les ingepland voor 14 juli. Ditmaal weer met  medewerking van het Louis Bolk Instituut.

Bekijk ook het filmpje van Antoon Smulders: klik hier voor het filmpje