De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij draagt bij aan de kwaliteit van de omgeving

Melkveehouders worden beloond op basis van duurzaamheidsindicatoren

Gepubliceerd op: 27/01/2021

Het verdienmodel van melkveehouders in Nederland staat al jaren onder druk. Het stuurt aan op maximalisatie van de melkproductie. De prijs die de boer ontvangt per liter laat hem weinig keuze. Dat is niet goed voor het landschap en voor de kwaliteit van bodem, water en biodiversiteit. Hoe kan het anders?

Brabants model

Het Praktijkproject ‘Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij’ (BBM) is afgeleid van het landelijke programma. Het is een vertaling vanuit ‘Brabants Bodem’, onderdeel van het ‘Van Gogh Nationaal Park i.o.’. Vijfenvijftig Brabantse melkveehouders hebben hieraan meegewerkt. Samen kwamen zij tot een model om duurzaamheidsdoelen te belonen. De BBM beloont melkveehouders op basis van 13 handzame indicatoren en zet aan tot een hogere ambitie op het gebied van duurzaamheid. Je kunt bijvoorbeeld denken aan meer kruidenrijk grasland, koeien in de wei, zorg voor de bodem etc. Dat is goed nieuws voor het landschap en de biodiversiteit.

Het blijft niet bij een proefproject. Gedurende de looptijd van drie jaren zal het project doorontwikkelen in de richting van een model waarbij de markt zelf de beloning van duurzaamheid overneemt. Dan wordt het pas echt duurzaam.

Aanmelding en uitvoering

De Collectieven ANB West- en Midden-Brabant voeren de regeling BBM uit. Inschrijving staat open tot 26 februari en er is plaats voor 145 nieuwe boeren. Selectiecrtieria voor de plaatsing staan bij de regeling vermeld.

Voor meer informatie:

https://anbbrabant.nl/praktijkproject-brabantse-biodiversiteitsmonitor-melkveehouderij/

* De BBM regeling wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV, de Provincie Noord-Brabant en Waterschappen De Dommel, Brabantse Delta en Aa en Maas.