EVZ de Run, een parel van samenwerking

Hoe boeren leren natuur beheren

De gemeenten Bergeijk en Eersel en Waterschap de Dommel kozen voor een bijzondere samenwerking mbt de ecologische verbindingszone (EVZ) langs het riviertje de Run.

De natuurstrook is 21 m breed en 3,5 km lang. Ruim een jaar geleden werd zij aangelegd en feestelijk geopend.  Het eerste jaar is benut voor de kritische omvorming van landbouwgrond naar vitale natuur. Ecologisch adviesbureau van Nierop is verantwoordelijk voor het eerstejaarsbeheer en blijft betrokken bij de voortgang. Het plan is dat een aantal aanliggende boeren meegenomen worden in het beheer van de EVZ met de bedoeling dat zij het dagelijks beheer op zich gaan nemen.

Omdat natuurbeheer geen algemene boerenpraktijk is mochten wij onder de vlag van ANV Kempenland bijdragen aan de begeleiding van de boeren. Wij hebben eveneens een toegepaste cursus verzorgd om de boeren vertrouwd te maken met agrarisch natuurbeheer en met de achtergronden van een EVZ. Ook de basis praktijkkennis van het randenbeheer kwam aan de orde. Wij zagen de boeren niet alleen steeds deskundiger worden, maar ook steeds enthousiaster.

Elk element kent zijn eigen beheereisen. Er zijn een aantal poelen aangelegd en er is ook gedacht aan plas-/draszones. Inmiddels is er een grote rijkdom te vinden aan aantrekkend struweel, jonge bomen, bloeiende kruiden, oever- en waterplanten. De ontwikkeling zijn hoopgevend. We zien er al insecten en vlinders terugkomen, maar ook amfibieën, kleine dieren en vogels weten EVZ de Run te vinden. Wij zagen er een lepelaar.

Ook bij de communicatie zijn wij betrokken. Wij droegen bij aan de ontwikkeling van een viertal informatiepanelen, die samen het verhaal van de EVZ vertellen voor de geinteresseerde wandelaar. 15 september worden ze onthuld, met een georganiseerde wandeling. Beide gemeentes laten graag zien waar goede samenwerking toe kan leiden en nodigen het publiek uit om mee te wandelen. Er komt zelfs een wethouder en een burgemeester aan te pas en er wordt een huifkar ingezet. Natuurlijk blijft de EVZ ook na 15 september open voor de wandelaar met respect voor de natuur. Toegangspoorten dragen zorg voor ‘selectie aan de poort’ om ongewenste voertuigen, maar ook paarden buiten de kwetsbare natuur te houden. Wandelaars zijn van harte welkom om de rijkdom van de EVZ te beleven.

Komende winter zullen wij met de betrokken boeren en technische ondersteuning van van Nierop een werkplan opstellen waarmee de boeren uit de voeten kunnen. Dat plan zal de basis worden voor de beheerovereenkomst tussen de boeren en de beide gemeentes.

 

schermbloemen trekken zweefvliegen en vlinders

witte klaver, rolklaver(geel) en bijenkorfjes (paars) trekken elk hun eigen insecten aan

in juli kleurde de bloeiende kruidenstrook rood-wit-blauw van klaproos, walstro en korenbloem

ook watervogels weten de poelen te vinden

selectieve toegangspoortjes moeten de kwetsbare natuur beschermen, wandelaars welkom (hond aan de lijn)