Gebiedsontwikkeling doe je samen!

Boek van en voor de streek

De Kleine Beerze als voorbeeld voor integrale gebiedsontwikkeling

Gisteren, 23 januari 2023, overhandigde onze gedeputeerde, Erik Ronnes, het boek ‘Leve de Kleine Beerze!’ aan minister Christianne van der Wal. Het boek mag dienen als goed voorbeeld voor een gebiedsontwikkeling, waarin alle partijen uitgenodigd zijn om mee te denken. Hoe bijzonder is dat?! Zoals de gedeputeerde het zegt: Het gebiedsproces ‘De Levende Beerze’ kan een ‘GGA avant la lettre’ zijn.

Boek van en voor de streek

Samen met bewoners en ondernemers uit de regio stelden Ria Bernards en ik het boek ‘Leve de Kleine Beerze!’ samen. Het werd een document over samenwerking in het beekdal om met elkaar tot een nieuwe panorama te komen. Een beekdal met volop kansen om de transitie waar we voor staan zelf op te pakken. Het bewustzijn moet groeien, dat niet anderen bepalen wat goed voor je is, maar dat bewoners en ondernemers dat samen kunnen. Dat heeft tijd nodig. Tijd en vertrouwen. Het vertrouwen dat je als (groep van) gebiedsbewoners serieus genomen wordt, dat is voor overheden ook nog niet vanzelfsprekend.

Zelforganisatie, van binnenuit!

Het boek probeert de identiteit van het gebied te vangen in verhalen van de mensen zelf. Waar komen ze vandaan, hoe kijken ze naar de toekomst? ‘Gebiedsontwikkeling is mensenwerk’, zegt Theo Hendriks, projectleider gebiedsontwikkeling De Levende Beerze. Maar dat gaat niet vanzelf. Er is zoveel aan de hand in het buitengebied! Hoe mooi zou het zijn als de gebiedsopgave voor het beekherstel aanleiding en instrument kan zijn om de beekdalgemeenschap nieuw elan te bezorgen. Eigen identiteit is een belangrijke bouwsteen. Wat verbindt ons, wat is ons gezamenlijk erfgoed, hoe willen we de toekomst in? Die zoektocht wil het boek voeden met verhalen van streekgenoten. Weten wie je bent, wat je sterke punten zijn, daarmee kun je inzetten op de toekomst die bij je past: en dan vooruit, van binnenuit!

Boek als voorbeeld?

Wij zijn blij dat ons boek zoveel aandacht krijgt en trots als het mee mag werken aan de doorontwikkeling van andere gebiedsprocessen. De actuele voorbereidingen voor de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) doet niet onder voor de revolutie van de Ruilverkaveling van de jaren zestig. Het Nederlandse buitengebied staat opnieuw in de steigers, een megaoperatie. We hebben dat eerder gedaan. Wij kunnen dat!

Het boek is nog te koop: levedekleinebeerze@gmail.com