Kleine-Beerze-Koffiedialogen willen een ‘Dorpsraad voor het Buitengebied’

In aansluiting op het boek ‘Leve de Kleine Beerze!’ mogen Ria Bernards en Monique Leesberg voor het gebiedsproces rondom de ‘Levende Beerze’ een nieuw proces in gang zetten. Ondersteund door de KB5-groep zijn we vorig jaar opgestart met een serie laagdrempelige koffiedialogen voor de beekdalgemeenschap. De thema’s waar we ons samen over bogen zijn uit het gebied opgehaald bij het boekproces. Gemeenschappelijke deler was de bezinning op identiteit en kwaliteiten van het beekdal zelf. Recreatie, Landschap en Erfgoed en Verhalen passeerden de revue.

 

Veranderen?

Allengs zagen we de belangstelling groeien. In het najaar was de schoolbus niet groot genoeg om alle belangstellenden voor de excursie in het beekdal, een plaatsje te kunnen geven. Bij elke bijeenkomst komen gedachten, ideeën en zorgen naar voren die de mensen bezighouden. Men wil best veranderen, maar men wil niet veranderd worden. Dat is nogal een verschil. Maar wat is daarvoor nodig?

 

Streekteam

Voortgaand op dat idee kwam de wens bovendrijven om met elkaar ‘een aanspreekpunt’ te vormen waar iedereen met zorgen en ideeën over het buitengebied terecht kan voor kennis en netwerk om verder te komen. Het organisatiemodel van de dorpsraden zou een bruikbaar sjabloon kunnen zijn. Er kwam ook al een voorlopige werknaam opgeplopt: “Streekteam Kleine Beerze’. We gaan het onderzoeken. Op woensdagmiddag 8 februari denken we verder met de KB5. Heb je belangstelling? levedekleinebeerze@gmail.com