Kleine landschapselementen kunnen rekenen op ondersteuning

ons bureau heeft veel kennis over aanleg en subsidie in huis

Gepubliceerd op: 14/05/2017

Is het u wel eens opgevallen dat de bomen in het open landschap ‘zingen’?

Natuurlijk is het niet de boom zelf, maar het zijn het de vogels die de boom opzoeken als een eilandje om even te rusten. De boom heeft altijd wel een twijgje vrij voor een passerende vogel en zo’n hoge plek is meteen een mooie uitkijkpost. Misschien heeft de boom nog meer te bieden? Bessen, eikels, noten, wat zit er  nog mee in de provisiekast…nectar voor bijen en vlinders. Juist omdat het in de beschutting van de boom goed toeven is zoemen er ook insecten en in de nerven van de schors verstoppen zich spinnetjes, larven en rupsen. Kruiden en paddenstoelen rond de wortel…wat dacht je ervan…misschien hier een nestje…?

Als je even blijft kijken dan ontdek je dat die ene boom, maar ook een klein struweelbosje, een complete leefgemeenschap herbergt. Een koninkrijkje waar elke vogel wel koning wil kraaien. In die zin zingt de boom dus toch. En de wandelaar, die blijft even staan om te luisteren naar het jubellied en hij besluit meteen eens even in zijn knapzak te grabbelen. Bankje erbij?

Kleine landschapselementen geven het landschap zijn karakter, ze vormen een baken voor het oog en houvast om diepte en afstand te schatten. En als die afstand niet al te groot is, dan kan het elementje, hoe klein ook, een stapsteentje zijn voor dieren en planten om zich over het open landschap te verspreiden. Effe houvast in de open ruimte.

Bijzonder waardevol zijn langgerekte elementen, omdat daardoor ook kruipdiertjes en zwaardere zaden zich veilig kunnen verplaatsen.

Ons buraeau houdt zich op diverse niveaus bezig met het ontwerpen en vormgeven van kleine landschapselementen. In opdracht van grondeigenaren, maar ook in overleg met een gemeente of een Waterschap blijken er vaak verrassende mogelijkheden te zijn.

Bermen, beekoevers en perceelsranden zijn bijzonder geschikt om subtiele netwerkjes te vormen om het buitengebied vitaal te houden. Wij hebben ruime ervaring met het adviseren van particulieren en overheden en wij hebben intensieve contacten met subsidieverstrekkers om de realisatie van kleine landschapselementen mogelijk te maken.

Er is vaak meer mogelijk dan je zo zou denken. Voor akkerranden zijn subsidies beschikbaar en het omvormen van graslandranden is zelfs bijzonder aantrekkelijk en vraagt maar weinig inspanning. Voor onderhoud van hakhoutsingels of knotbomen kunnen vaak vrijwilligers gevonden worden om in het onderhoud te voorzien.

Meer weten?

06 51169696