Lancering ‘Leve de Kleine Beerze!’ 27 september

Boekpresentatie op drie plekken in het beekdal van de Kleine Beerze

Gepubliceerd op: 21/09/2020

isbn: 978-90-903267-1-9, info@leesberglandschapsadviezen.nl

‘Leve de kleine Beerze!’ wordt zondag 27 september afgerond met de presentatie van het boek dat aan het project gewijd is. Het is een knots van een boek geworden, dat alleen tot stand kon komen dankzij de intensieve medewerking van de gebiedspartijen Provincie Noord-Brabant, Gemeenten Eersel en Oirschot, Waterschap De Dommel, Brabants Landschap en ZLTO, maar vooral ook de welwillende medewerking van initiatiefnemers van allerlei pluimage in het gebied.

Er is veel aan de hand in de wereld. Nu is het de kunst om met nieuwe initiatieven vooruit te lopen op de ontwikkelingen. Dat is geen nieuws. Maar ondernemen betekent een sprong in het diepe en met de daarbij behorende investeringen leggen zij zich voor jaren vast, meebewegen is dus niet zo gemakkelijk. Juist waar het grond aangaat is verandering een grote opgave.

Integraal voor meer draagkracht

De herinrichting van de Kleine Beerze is dan een heel ingrijpend gebeuren. ‘Het gebiedsproces ‘De Levende Beerze’ is in 2009 ingezet met de intentie om deze herinrichting tot een meerwaarde te brengen door een integrale aanpak met alle gebiedspartijen samen. De complexiteit is enorm en de ontwikkeling gaat iedereen aan. Percelen zijn geruild, bestemmingen aangepast, gronden in het beekdal vernatten of veranderen van functie. Er is een stevig beroep gedaan op de creativiteit van gebiedspartijen, grondbezitters en ondernemers rondom de Kleine Beerze.

Verhalen uit het gebied

Hoe gaat zo’n proces in zijn werk? Samen met Ria Bernards, gebiedsbewoonster en creatieve geest in het bijzonder voor herbestemming van boerderijen, zijn wij het gebied ingetrokken om verhalen op te halen.

Deze streek was al heel vroeg in de geschiedenis een geliefde vestigingsplek, getuige de grafheuvels uit de steentijd, maar ook de rijke Romeinse villa en belangwekkende bodemvondsten. Oude verhalen vertellen over de bijzondere geschiedenis van dit hoger gelegen beeklandschap. Dat alles ligt aan de basis van de culturele ontwikkeling van het gebied en terug te vinden in de rijkdom aan architectuur en monumenten maar in ook de veelzijdige tradities en het veelkleurige verenigingsleven, de trots van het gebied.

Ondernemen in een veranderend landschap

Hoe vergaat het ondernemers in dit veranderende landschap, waar zien zij kansen en wat hebben zij nodig om verder te komen? Wij waren te gast bij 53 initiatiefnemers in het gebied, hun openhartige verhalen verrasten ons telkens weer: veranderen doet pijn! Maar juist de veerkracht waarmee zij kansen weten te vinden om hun bedrijf om te vormen en in te richten op de toekomst is een interessant gegeven. De jongste generatie wordt meegenomen in deze processen en denkt actief mee.

Dank aan allen die een aandeel hadden in de totstandkoming van het boek. Met name alle gesprekspartners, de gebiedspartijen en vooral projectpartner Ria Bernards, altijd goed voor een kritische noot!

Een boek als geschenk terug aan het gebied

Het boek ‘Leve de Kleine Beerze!’ is tot de rand toe gevuld met de zorgen en de kansen van het gebied. Wij hopen dat het boek met de vele voorbeelden van nieuw ondernemerschap anderen kan inspireren om stappen te nemen. Wij hopen dat het overheden kan helpen om zich te kunnen inleven in de problematiek waarmee ondernemers ‘op de werkvloer’ te maken krijgen. Laat het een nieuwe aanzet geven tot de Dialoog en nieuwe samenwerkingen.

isbn: 978-90-903267-1-9, info@leesberglandschapsadviezen.nl   of telefonisch bij Ria: 06 20194729

 

het boek is vormgegeven als een kloek werkboek

eindelijk daar is het boek.