Nieuwe aanvraag voor het Project ErvenPlus

Gepubliceerd op: 29/11/2018

Erfscan

Leesberg LandschapsAdviezen verzorgde ErvenPlus in het najaar van 2018 met veel plezier voor de gemeente Hilvarenbeek, in samenwerking met Projectbureau Orbis en Brabants Landschap. De animo voor deelname in Hilvarenbeek e.o. was erg groot. We konden uiteindelijk 29 erven / tuinen voorzien van een erfscan voor een vogelvriendelijk erf. Helaas hebben we nog eens zoveel mensen moeten teleurstellen. Maar misschien kunnen ze met een nieuwe ronde mee.

Laagdrempelig

Het mooie van dit project is de laagdrempeligheid. Zonder enige kosten krijgt de deelnemer een deskundig advies aan huis. De plannen worden voor hem/haar uitgetekend en als daar een akkoord op volgt, dan kunnen de planten en de materialen in bestelling gaan. De materialen worden aan huis afgeleverd, met de link nar de informatiewebsite, waar de handleiding voor het plaatsen te vinden is.
Er is maar één afspraak, namelijk dat de beplanting en de nestkastjes met zorg geplaatst gaan worden om een goed honk voor erfvogels te bieden. Nou, dat is de Beekse deelnmers graag toevertrouwd.

en verder?

Op een zaterdagmorgen in november, in alle vroegte (zie foto) is de beplanting uitgeleverd. Op de meeste plaatsen staat die ook al netjes in de grond te wachten op het voorjaar. We zijn nu in afwachting van de nestkasten. Er is wat vertraging op de levering, maar dat heeft de aandacht.
Wij hopen dat dit mooie project opnieuw gehonoreerd wordt, zodat vele enthousiaste tuin- en erfbezitters weer gestimuleerd kunnen worden om vogels en vleermuizen nog meer welkom te heten in hun tuin of op hun erf. Geinteresseerde Gemeentes kunnen zich nu al melden voor deelname:

erfvogelsbrabant@gmail.com

* * *
Hieronder kunt u meer lezen over de organisatie van het project.

07-12-2018   Nieuwe aanvraag in voorbereiding

Brabants Landschap heeft samen met 24 gemeenten, Orbis en tientallen lokale (agrarische) natuurverenigingen ruim 600 erven biodiverser gemaakt. Op een wachtlijst staan nog eens 300 erfeigenaren die graag willen aanhaken. Een nieuwe aanvraag volgt.

Mooie cijfers voor meer biodiversiteit
In de periode 2016 – 2018 zijn op alle 600 erven speciale erfscans uitgevoerd door veldmedewerkers. Hiermee werd samen met de bewoners bekeken wat aangevuld kon worden op het erf om het aantrekkelijker te maken voor erfbewonende soorten. Vervolgens werd een ErvenPlus-plan opgesteld, streekeigen plantgoed bezorgd en zijn soortgerichte maatregelen zoals kasten afgeleverd. We kunnen afsluiten met leuke cijfers: 100.000 stuks plantgoed waaronder 1.500 fruitbomen, 5.000 nestkasten, 500 kilo kruidenmengsel, 110 muizenruiters en 50 steenuilvriendelijke drinkbakken.

klik hier voor meer info

Grote betrokkenheid
In veel gemeenten kreeg ErvenPlus volop aandacht in de lokale media en werd het project benut voor leuke persmomenten met de burgemeester of wethouder. Deelnemers hebben infobladen en nieuwsbrieven ontvangen waarin uitleg over het project en de soorten gegeven wordt. Hierin zijn ook instructies te vinden over het beheer van de maatregelen. Het enthousiasme van alle betrokkenen was groot. Redenen genoeg om te denken aan een vervolg, aangezien het project ErvenPlus eind 2018 ten einde is gekomen.

Geïnteresseerde gemeente?
Momenteel wordt er gewerkt aan een projectplan voor ErvenPlus 2.0, wat hopelijk kan worden uitgevoerd in de periode 2019 – 2021. Dit plan dient als onderbouwing voor een subsidieaanvraag bij de Provincie Noord-Brabant, die tevens een belangrijke financier was in de eerste projectperiode. Brabantse gemeenten zijn uitgenodigd om (weer) deel te nemen aan ErvenPlus. Over de voorwaarden voor deelname zijn ze inmiddels geïnformeerd.

Helpen als vrijwilliger?
Brabants Landschap hoopt ook op de medewerking van lokale vogelwerkgroepen of andere vrijwilligers die willen helpen met bijvoorbeeld de plaatsing van zwaluwkastjes en de monitoring van erven. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de boerenlandvogeltour. Op deze introductie-avonden wordt uitleg gegevens over de vogels en hun bescherming. Klik hier voor informatie en aanmelden.

Is deze tour afgerond? Stuur dan een e-mail naar erfvogelsbrabant@gmail.com.