Plantdag ‘Mooi in het Landschap’

Gepubliceerd op: 27/07/2014

Afronding project ‘Mooi in het Landschap’:

Na de ‘Ontwerp-Wijzer’ wordt binnenkort het vervolg van het project ‘Mooi in het Landschap’ opgeleverd. Thema van het project was het begrip ‘landschappelijke inpassing’ tastbaar te maken. De resultaten worden eind november, als de blaadjes van de bomen zijn, aan het publiek getoond.

Ontwerpen:

15 boeren hebben zich eind vorig jaar aangemeld voor een ‘landschappelijke inpassing’ van hun bedrijf. Onder begeleiding van Leesberg Landschapsadviezen  zijn met hen een 13-tal ontwerpen gemaakt, zoals dat in het Bestemmingsplan Buitengebied 2014 bedoeld is. Drie ontwerpers hebben hieraan meegewerkt.

Plantdag:

De oplevering van het project krijgt een feestelijk tintje. Alle partners die in verschillende vormen meegewerkt hebben krijgen een uitnodiging voor de ‘Plantdag’. Wethouder Jan van Doormaal zal de eerste boom planten en hij zal de tentoonstelling over het project openen. Aan de deelnemende bedrijven wordt een paneeltje aangeboden, waarmee zij deelname aan het project kunnen tonen aan passanten.

2 x dezelfde situatie:

Best Sit 1Bestaande situatie: Direct na de bocht komt  de bebouwing open in het blikveld te liggen. Het resultaat is een stenig beeld, waarbij de silo’s  door verticale orientatie sterk de aandacht trekken. Er is geen aansluiting bij het omringende landschap. Advies 1Voorstel: Woonhuis, stal en silo’s krijgen maat door een strategische ingreep: Een boomgroepje rechts van de weg realiseert de aansluiting bij de houtwal en de eiken laanbeplanting aan de overzijde. De bebouwing krijgt een groen kader.

Tentoonstelling:

Een aantal ontwerpen wordt getoond met beelden van de verwachte resultaten. De beplanting, die op deze Plantdag uitgeleverd gaat worden, moet natuurlijk nog groeien. Daarom zijn toekomstbeelden gemaakt die een indruk geven van de resultaten na enkele groeiseizoenen. Tenslotte geeft de wethouder het startschot voor het vertrek van de vrachtwagens die de beplantingen gaan afleveren aan de boerderijen. De deelnemers gaan de planten op hun bedrijf zelf uitplanten in de volgende dagen volgens de ontwerp-tekeningen die met hen samen tot stand gekomen zijn.

De wethouder geeft het startschot voor de levering van de planten.

De Gemeente Hilvarenbeek heeft het initiatief voor dit project genomen en de ontwerpen bekostigd. Zij levert ook een bescheiden bijdrage aan de kosten van de planten. ZLTO ‘de Hilver’ heeft het project ondersteund. De tentoonstelling zal gedurende twee weken na de ‘Plantdag’ te zien zijn in de ontmoetingsruimte van het gemeentehuis te Hilvarenbeek.