Provincieakkoorden onder de loep van ‘Nature Today’

Gepubliceerd op: 06/08/2019

*Afb.:natuurbeheer kan een onderdeel zijn van de boerenpraktijk. *

Vogelbescherming Nederland heeft ism WKPA alle beschikbare Provincieakkoorden bestudeerd en besluit dat het gedachtegoed van Natuurherstel en Verbetering van Biodiversiteit bij alle provincies herkenbaar is. Men zet in op Kringlooplandbouw, maar de ambitie mag wel wat hoger.

De klimaatplannen van de landelijke overheid geven extra voeding aan de urgentie om hoog in te zetten.

Er zijn goede aanknopingspunten, maar het zal afhangen van de inzet van de gedeputeerden of er resultaten geboekt kunnen worden. Lees het artikel op de website van Nature Today

klik hier voor het artikel