Trekkers van gebiedsontwikkeling rond de Kleine Beerze verenigd in KB5

Vijf gebiedskrachtenop weg naar de toekomst van het beekdal

Gepubliceerd op: 30/04/2020

Alle gebiedspartijen* rondom de herinrichting van het beekdal van de Kleine Beerze werken al sinds 2013 samen in het gebiedsproces ‘De Levende Beerze’. Deze samenwerking heeft een meerwaarde voor het project betekend, die als model kan dienen voor integrale aanpak onder de nieuwe Omgevingswet. De dialoog met bewoners en ondernemers is hier een belangrijk onderdeel van. De inspraakavonden konden steeds op warme belangstelling rekenen. Betrokkenheid van de buurt heeft de plannen dan ook verrijkt en aangescherpt.

en verder?

Nu de laatste fase van de herinrichting nadert rijst de vraag hoe het beekdal erbij zal liggen na de oplevering van de klus in 2021. Naar verwachting zal de beek klimaatbestendig zijn, doordat ze beter ingericht is op extremen in droogte en in neerslag. Water wordt vastgehouden in het beekdal en vertraagd doorgelaten. De stroom zelf en de beekflanken zullen optimaal ingericht zijn voor de doelsoorten en er is meer ruimte voor biodiversiteit en migratie van soorten. Zo hebben vissen voortaan de vrije doorgang. Nieuwe mogelijkheden voor recreatie worden voorbereid. Ondernemers zien kansen voor verbreding, verdieping of extensivering.

Toch prikkelt de vraag in welke mate al deze doelen behaald worden. Hoe ervaart de omgeving de transitie die ingezet wordt door deze gebiedsontwikkeling? Is het beekdal voldoende beleefbaar? Is de nieuwe wandelstructuur een verbetering? Wordt het beheer goed uitgezet? Hoe en waar voorzien we in nieuwe energie? Hoe spelen ondernemers in op het nieuwe landschap?

Vijf gebiedspartijen voor transitie

Vooruitkijkend naar de nieuwe situatie sloegen vijf gebiedspartijen de handen ineen met de intentie om gezamenlijk, onder de naam KB5, door te pakken op de ingezette transitie. De volgende partijen zijn vertegenwoordigd: Toerisme & Recreatie, de Energietransitie, Landbouw in transitie, de Boer-Burgerdialoog en Cultuur & Grond. Dit voorjaar kwamen de KB5 tweemaal bijeen om elkaar nader te leren kennen en gedachten uit te wisselen. Voor het boek ‘Leve de kleine Beerze!’ gaf elk van de vijf zijn visie op het gebied, zoals te lezen is vanaf blz. 261.

In het voorjaar van 2021 wordt een nieuwe bijeenkomst ingepland. Dan gaat de blik naar de toekomst van het beekdal na de herinrichting.

 

*Provincie Noord Brabant, Gemeenten Oirschot en Eersel, Waterschap De Dommel, ZLTO en Brabants Landschap