Wandelroute-netwerk de Hilver

Rond Hilvarenbeek ligt een aantrekkelijk buitengebied. Voor wie het weet te vinden is het charmante mozaik-landschap plaatselijk nog goed behouden. Het oorspronkelijke zandpadenpatroon was aanleiding voor een nieuw fijnmazig stelsel van wandelpaden. We hebben het buitengebied beter toegankelijk gemaakt met knooppunten en routeaanduidingen, die corresponderen met een wandelkaart en de wandelaar uitnodigen om zijn eigen routes uit te zetten: verloren lopen is verleden tijd! Ons wandelroutestelsel is gegoten in het format van Routes-in-Brabant en inmiddels strekt dit wandelnetwerk zich uit over heel Brabant.

Het wandelroutenetwerk wordt ondersteund door een all wheather wandelkaart en een boekje met foto’s en beschrijvingen van lokale bijzonderheden, zodat niets je ontgaat.

Aan de totstandkoming van het routenetwerk hebben naast de lokale heemkundekring, de Vereniging Natuur en Milieu, het B-team, ook nog vele vele vrijwilligers meegewerkt. Zonder hen was het project niet mogelijk geweest. De gemeente heeft haar medewerking bezegeld in de vorm van bruggetjes, tourniquets en geleidingsmaatregelen.

Momenteel lopen er nog onderhandelingen over ontbrekende schakels in het netwerk en beplantingen voor de paden, zodat de wandelpaden ook ecologische verbindingen kunnen vormen.

Interessant aan dit project is dat het gedragen wordt door het hele scala van belanghebbenden, zoals boeren, burgers, natuurbeschermers, jagers, recreanten, ondernemers, waterschap, landschapsbeheerders, gemeente en provincie. Dat betekent ook dat behoedzaam overlegd moet worden met alle partijen. Ons bureau heeft deze vaardigheden in huis.