Provincieakkoorden onder de loep van ‘Nature Today’

*Afb.:natuurbeheer kan een onderdeel zijn van de boerenpraktijk. * Vogelbescherming Nederland heeft ism WKPA alle beschikbare Provincieakkoorden bestudeerd en besluit dat het gedachtegoed van Natuurherstel en Verbetering van Biodiversiteit bij alle provincies herkenbaar is. Men zet in op Kringlooplandbouw, maar […]

Lees meer...

‘Leve de Kleine Beerze’,

mooie uitdaging voor Leesberg Landschapsadviezen

Vanuit onze betrokkenheid met ANV Kempenland zijn wij al enkele jaren bekend met de ontwikkelingen rond de SamenwerkingsOvereenkomst ‘de Levende Beerze’, waarin de betrokken gebiedspartijen afspraken hebben gemaakt om samen op te trekken met het oog op de gebiedsontwikkeling rond […]

Lees meer...

ErvenPlus klaar voor het broedseizoen

een samenwerkingsproject van Leesberg LandschapsAdviezen met Projectbureau Orbis en Brabants Landschap Vandaag hebben we in Hilvarenbeek de nestkasten voor project ErvenPlus uitgeleverd. Er was wat vertraging op de levering vanwege het grote aantal aanvragen, maar nu is het leeuwendeel op […]

Lees meer...

Nieuwe aanvraag voor het Project ErvenPlus

Erfscan Leesberg LandschapsAdviezen verzorgde ErvenPlus in het najaar van 2018 met veel plezier voor de gemeente Hilvarenbeek, in samenwerking met Projectbureau Orbis en Brabants Landschap. De animo voor deelname in Hilvarenbeek e.o. was erg groot. We konden uiteindelijk 29 erven […]

Lees meer...

30 erven en tuinen in het buitengebied vogelvriendelijk!!!

Gemeente Hilvarenbeek daagt bewoners van het buitengebied uit

Temidden van alle zorgelijke geluiden over verlies van natuurwaarden wereldwijd, laat de gemeente Hilvarenbeek nu een positief geluid horen. Vanaf vandaag kunnen bewoners van het buitengebied van de gemeente Hilvarenbeek inschrijven op een project om erfvogels en kleine dieren in […]

Lees meer...