Ontwerp-Wijzer,

boerenerven inpassen in het landschap

Boerenerven hebben een belangrijk aandeel in het aanzien van het landelijk gebied. Hilvarenbeek kent, naast de landgoederen en de natuurgebieden, vier landschapstypen: Beekdal, Hoeven-/Kampenlandschap, Essenlandschap en Jong Ontginningslandschap. De Ontwerp-Wijzer vertelt hoe die landschapstypen in elkaar zitten en wijst de […]

Lees meer...

Dansen op de gradiënt,

een integraal ontwerp zuidelijk van de Westerschelde

Voor mijn studie maakte ik een integraal en grensoverschrijdend masterplan voor het Scheldepoldergebied westelijk van Antwerpen, met een deeluitwerking in de Doelpolder (zie Rapport: Dansen op de gradiënt). In mijn ogen moet de toekomst voor de Scheldepolders gezocht worden in […]

Lees meer...