30 erven en tuinen in het buitengebied vogelvriendelijk!!!

Gemeente Hilvarenbeek daagt bewoners van het buitengebied uit

Temidden van alle zorgelijke geluiden over verlies van natuurwaarden wereldwijd, laat de gemeente Hilvarenbeek nu een positief geluid horen. Vanaf vandaag kunnen bewoners van het buitengebied van de gemeente Hilvarenbeek inschrijven op een project om erfvogels en kleine dieren in […]

Lees meer...

Patrijs-Paradijs Hilvarenbeek

Ons bureau is betrokken bij  Patrijs-Paradijs Hilvarenbeek

Al vroeg in het voorjaar heeft Agrarische Natuurvereniging Kempenland met de hulp van een 15-tal vrijwilligers en deskundigen een ‘nulmeting’ op de patrijzenstand gedaan, ten westen van Hilvarenbeek. Dit is een gebied waar de patrijs het altijd erg naar zijn zin […]

Lees meer...

Inpassen van boerderijen in het landschap

een zoektocht samen met de boer

ontwikkeling De Brabantse Kempen hebben in de voorgaande eeuwen een wat stagnerende ontwikkeling gekend. Uitgestrekte moerassen en schrale zandruggen konden de hongerige monden niet voeden. Er moest noeste arbeid verricht worden voordat de grond vrucht wilde dragen. Honderden jaren grondbewerking […]

Lees meer...

Restauratie historische appelboomgaard ‘d’n Boogerd’

Halverwege de 20e eeuw kende Hilvarenbeek een aantal productieboomgaarden. Daar is niet veel meer van over, maar aan de Veldhoven is nog een restant van zo’n Boomgaard te vinden. Toen de wens ontstond om deze boomgaard te redden van een […]

Lees meer...

Wandelroute-netwerk de Hilver

Rond Hilvarenbeek ligt een aantrekkelijk buitengebied. Voor wie het weet te vinden is het charmante mozaik-landschap plaatselijk nog goed behouden. Het oorspronkelijke zandpadenpatroon was aanleiding voor een nieuw fijnmazig stelsel van wandelpaden. We hebben het buitengebied beter toegankelijk gemaakt met […]

Lees meer...