"De plek in het landschap is steeds het uitgangspunt voor de inrichting van een object, want pas als de relatie met de omgeving klopt kan een plek zinvol zijn. Of een plek klopt in zijn omgeving is voor iedereen direct te zien, te ruiken, te proeven en te voelen."

Over Leesberg Landschapsadviezen

19 januari 2015, Fons d'Haens, Wethouder (CDA), Gemeente Bladel

'Monique heeft voor de gemeente Hilvarenbeek het project 'mooi in het landschap' uitgevoerd als afstudeeropdracht. Ik mocht haar hierbij begeleiden. De ontwerpopgave betrof het inpassen van agrarische bedrijven in de verschillende Hilvarenbeekse landschappen. Monique heeft laten zien zelfstandig het project te kunnen vormgeven, in goed overleg met alle stakeholders. Naast ontwerpen voor concrete bedrijven heeft dit geleid tot de 'ontwerpwijzer', een handreiking voor landschappelijke inpassing van boerderijen. Een mooi product dat ook buiten Hilvarenbeek toepassing verdient! Na haar afstuderen heeft Monique aanvullend opdracht gekregen om een aantal erfbeplantingen te realiseren. Monique combineert vakkennis met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en is een plezierige collega. Je kunt haar gerust om een boodschap sturen!' minder

EVZ de Run, een parel van samenwerking